SMSRespons er flyttet fra kortnummer 2097 til 2470 av driftstekniske årsaker. Kunder som sender til 2097 får svar om nytt kortnummer (les mer her).